Унапредување на комуникациските родителски вештини во релација со детето

Сe што прави родителот со детето има форма на комуникација. Со комуникацијата родителот на детето му испраќа пораки, преку кои сака да му го пренесе тоа што го мисли, чувствува или тоа што го сака. Тоа не се однесува само на изговорените зборови, туку и на бојата на гласот со која се обраќа родителот, изразот…

Повеќе