Група за валидација на програмски материјали во ООУ Петар Здравковски – Пенко

Програма ФЕР РОДИТЕЛ ФЕР ДЕТЕ ЦИР ВИГОТСКИ со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ Фокус група за валидација на програмски материјали со професионалци ООУ Петар Здравковски – Пенко 09.06.2017 Please follow and like us:

Повеќе

15 Годишен Јубилеј на ЦИР ВИГОТСКИ – Хотел Карпош, Скопје

15 Годишен Јубилеј на ЦИР ВИГОТСКИ, одбележен преку фокус групи со професионалци за валидација на Програмата ФЕР РОДИТЕЛ-ФЕР ДЕТЕ, поддржана од Канцеларијата на УНИЦЕФ. На фокус групите, кои се реализираа на ден 23.05.2017 година во хотел Карпош во Скопје, учество зедоа 25 професионалци од образовниот и социјалниот сектор. Please follow and like us:

Повеќе

Група за валидација на програмски материјали со родители ООУ „Блаже Конески“ – Велес

Програма ФЕР РОДИТЕЛ ФЕР ДЕТЕ ЦИР ВИГОТСКИ со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ Фокус група за валидација на програмски материјали со родители ООУ „Блаже Конески“ – Велес 19.05.2017 Please follow and like us:

Повеќе

Група за валидација на програмски материјали во „Бели Мугри“ Велес

Програма ФЕР РОДИТЕЛ ФЕР ДЕТЕ ЦИР ВИГОТСКИ со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ Фокус група за валидација на програмски материјали со професионалци Медијатека ,,Бели Мугри,, Велес 18.05.2017 Please follow and like us:

Повеќе

Групи за валидација на програмски материјали во ООУ Ванчо Прке – Штип

Програма ФЕР РОДИТЕЛ – ФЕР ДЕТЕ Групи за валидација на програмски материјали во ООУ Ванчо Прке – Штип Фокус група професионалци Фокус група родители од ромска заедница Проект на ЦИР ВИГОТСКИ со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија Please follow and like us:

Повеќе

Фокус групи за валидација на материјали – Васил Главинов, Велес

Проект на ЦИР ВИГОТСКИ со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ во Македонија 25 деца на возраст од 6-12 години и 12 родители од ООУ Васил Главинов Велес беа дел од фокус групите за валидација на материјалите за позитивно родителство во рамките на програмата ФЕР РОДИТЕЛ – ФЕР ДЕТЕ. Фокус групите со деца се реализираа на…

Повеќе