ПРИНЦИП НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

Дисциплината често се поистоветува со казната, забраната или се сфаќа како синоним на воспитување. Но казната и дисциплината се дијаметрално различни поими и упатуваат на различни дејства во родителството. Во позитивната дисциплина нема место за казна, особено за физичко казнување на децата, за кое постои нулта толеранција. Позитивното родителство претставува многу повеќе од дисциплинирање, па…

Повеќе

ПРИНЦИП НА ВОДСТВО СО ЕМПАТИЈА

Потребно е родителот да биде водач во детскиот живот, кој ќе покаже љубов, топлина и емпатија кон детето. На детето му се потребни безусловна родителска љубов, емоционална сигурност, физичка и вербална наклоност и емпатија со неговите чувства. Please follow and like us:

Повеќе

ПРИНЦИП НА ПРОАКТИВНО РОДИТЕЛСТВО

Родителот, понесен од секојдневните обврски и решавање на краткорочни цели со своето дете, често пати заборава на решавање на долгорочните цели, размислува реактивно, односно проблемите ги решава кога ќе се појават. На таков начин родителот ги решава секојдневните проблеми или цели со детето, како на пример, како да врзе врвки на чевлите, како подобро да…

Повеќе

ПРИНЦИП НА ПОЧИТУВАЊЕ

Почитувањето на детето од страна на родителот значи испраќање порака колку детето му е важно на родителот. Тоа не значи дозвола да прави што сака, туку значи да му се посвети внимание, да се уважи неговото мислење, да се задоволат детските потреби и желби, кои треба да се разумни и прифатливи. Детето најмногу учи преку…

Повеќе

ПРИНЦИП НА ПРИВРЗАНОСТ

Емоционалното поврзување е примарна потреба која се јавува уште при самото раѓање на детето. Врската што се формира помеѓу детето и првото возрасно лице (најчесто тоа е родителот) е одговорна за градење на идните релации и односи на детето со околината. Исто така, оваа врска е важна и за развивање на способноста на детето за…

Повеќе