Програма ФЕР РОДИТЕЛ ФЕР ДЕТЕ
ЦИР ВИГОТСКИ со поддршка на Канцеларијата на УНИЦЕФ


Фокус група за валидација на програмски материјали со професионалци
ООУ Петар Здравковски – Пенко
09.06.2017

Please follow and like us:

Leave a Comment